fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

About

Miquel Fernández González

Miquel has a PhD in Social Anthropology  and a Mater’s degree in Criminology and Juridical Sociology by the Universitat de Barcelona (UB). With a master’s degree and bachelor’s degree in Sociology and Social and cultural anthropology by Universitat Autónoma de Barcelona. Coordinated the publishing of the book Fabricant l’immigrant (Pagès; 2009) and on the same subject, also published the chapters "mmigrants per sempre?” (Els Altres Andalusos. La qüestió nacional, L’Esfera dels llibres, 2005) and “Immigració i associacionisme. De la nostàlgia a la ciutadania” (Els Terrassencs del Segle XX. Editorial Lunkberg, 2005) or articles such as “Treballadors invisibles. Ciutadans il·legals. Una esquerda en la cohesió social de Catalunya” (Idees, 2008). He also published articles about other topics such as violence and new technologies (“La violència i -la seva normativizació”.Revista d’estudis de la violència, 2009; Joves, vídeo digital i drogues”. Prevenim.dro. PDS, 2011). His last phase of research focused on symbolic and systemic violence with several articles on urban transformation and urban change in the El Raval neighbourhood in Barcelona (La invención del espacio público como territorio para la excepción. El caso del Barri Xino de Barcelona”. Crítica Penal y Poder, 2012; “Usos de l‘estigma. El paper de la prostitució en la revalorització urbanística de la illa robador”. Quaderns- e del Institut Català d’Antropología, 2012; “Contra el bé, la civilització i el progrés. Apunts per una epistemologia de la moral relativa a les intervencions urbanístiques al Raval”. Astrolabio: revista internacional de filosofía, 2012, entre otros). He’s a member of GRECS (Grup de Recerca en Exclusió i Control social) he’s teaches social anthropology in Universitat de Barcelona.

BIO
CV